PRZEMOC MOŻNA ZATRZYMAĆ!

 

KAMPANIA PRZEMOC MOŻNA ZATRZYMAĆ!


Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale jest partnerem kampanii prowadzonej przez


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale p.n. PRZEMOC MOŻNA ZATRZYMAĆ!


Kampania będzie prowadzona od 10 września do 10 listopada 2020 roku, a zakończy ją finał konkursu plastycznego


 „Podaj rękę – nie podstawiaj nogi!” W trakcie kampanii przeprowadzone zostaną warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna


 szkoła”, wykłady psychologiczne dla seniorów –pt. „Przemoc wobec osób starszych” oraz wykłady prewencyjne

 

przeprowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji w Skale pt. „Bezpieczny Senior”.


 Poniżej przygotowałam dla Państwa przydatne informacje i telefony, pod które możecie zadzwonić w sytuacji kryzysowej.


TELEFON ZAUFANIA MGOPS – 531-587-261


poniedziałek-piątek 8.00 – 15.30


DYŻUR PSYCHOLOGA (dla osób doświadczających przemocy domowej)


-w siedzibie MGOPS w SKALE w każdą środę w godzinach pracy ośrodka


DYŻURY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W MGOPS W SKALE


-w każdą środę w godzinach pracy ośrodka