POWSZECHNY SPIS ROLNY

Na prośbę Referatu Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z UMiG w Skale prezentujemy komunikaty

dotyczące POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 1. 09 – 30. 11. 2020