PROJEKT KOPERTA ŻYCIA

Projekt “Koperta Życia” . Seniorzy to Wasze bezpieczeństwo!

II ETAP W GMINIE SKAŁA.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale realizuje projekt socjalny „Koperta życia”. 

Projekt socjalny skierowany jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

 Odbiorcami są  seniorzy w wieku: 60 lat kobiety, 65 mężczyźni z terenu Miasta i Gminy Skała.  

Niniejszy projekt ma na celu wesprzeć seniorów  w tych trudnych chwilach jak również pokazać,

 że pamiętamy, myślimy o nich i są dla nas ważni . Koperta Życia” składa się z zestawu 

zawierającego kopertę życia z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę, w której zestaw 

będzie przechowywany. Pakiet z tymi informacjami powinien być przechowywany w lodówce,

 czyli  miejscu, które jest w każdym domu  i jest łatwo dostępne.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa seniorów poprzez przyspieszenie

 wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

 „Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi 

nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa poczucie

 bezpieczeństwa osób starszych.

W dystrybucji „Koperty życia” zaangażowani będą pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Skale, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Sołtysi z terenu Miasta i Gminy Skała.

Szacuje się, że dzięki „Kopercie Życia” uratowano już w całej Polsce najmniej kilkaset osób. 

Za kilkanaście lat co trzeci mieszkaniec Gminy Skała będzie osobą starszą dlatego warto już dziś zauważyć

 i skupić się na problemach tej grupy osób, a poprzez działania informacyjne, promocyjne zwiększać

 świadomość i poprawiać jakość ich życia.

www.skala.naszops.pl

I ETAP W GMINIE SKAŁA urywek z Kroniki Miasta i Gmina Skała

29 lutego 2020 r ruszyła inicjatywa Senioralnej Rady Miejskiej, w ramach Akademii Wiedzy Koniecznej Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubem Seniora GROTA w Skale. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowały :Barbara Stanisz i Magdalena Wielgut. O potrzebie dotarcia do seniorów z „wiedzą konieczną” Barbara Stanisz , kier. MGOPS-u wie najlepiej. Na co dzień pracuje z ludźmi, których ufność i dobre serce, a czasem nie radzenie sobie w danej sytuacji ze względu na wiek, doprowadziły już do niejednej tragedii…

Pani Magdalena dodała kilka zdań o ważności „Koperty Życia „ i jednocześnie wyjaśniła, że na spotkaniu seniorzy taką „Kopertą” zostaną bezpłatnie wsparci , wszyscy byli mile zaskoczeni. Wraz z „Kopertą „ wszyscy uczestnicy otrzymali ulotkę o bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej w siedzibie Ośrodka. W wielkim gąszczu spraw, obowiązków, programów i niełatwej codziennej pracy seniorzy poczuli, że nie są obojętni Miejsko Gminnego Ośrodkowi. ..

Załączono zdjęcia archiwalne ze spotkania 29.02.2020 r

Tekst i foto Barbara Szwajcowska