ŻYCZENIA OD CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W SKALE