HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII...


KĄPIELE FALISTE W WODACH PRĄDNIKA


W XIX wieku do Polski dotarła moda na aquaterapię. To wówczas Ojców


przemienił się w miejscowość uzdrowiskową z parkiem zdrojowymi


 i charakterystyczną architekturą. Nie bez znaczenia był fakt, że Dolina


 Prądnika odznaczała się niezwykłym pięknem przyrody i doskonałym


 klimatem. Uboga w żelazo woda z Prądnika znalazła zastosowanie

 

w kąpielach leczniczych. Pierwsze „kąpiele faliste” odbywały się 


w łazienkach położonych na Prądniku, w pobliżu których stanął imponujący


 gmach „Zakładu Wodoleczniczego – Goplana”. Kuracjusze zażywali kąpieli


 falistych w wodach Prądnika. Poziom jego wód był o wiele wyższy niż 


w czasach współczesnych. W 1901 roku ówczesny dyrektor uzdrowiska


 Stanisław Niedzielski w budynku łazienek usytuowanym na Prądniku


 urządził kaplicę, zwaną z racji jej położenia „Kaplicą Na wodzie”. 


A my popatrzmy na to unikatowe zdjęcie przedstawiające kąpiele faliste 


w wodach Prądnika!


źródło -Ojcowski Park Narodowy