158. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

…W krwawem polu srebrne ptaszę

Poszły w boje chłopcy nasze.

Hu! Ha! Krew gra, duch gra, Hu! Ha!

Niechaj Polska zna, jakich synów ma….


24 stycznia 2021 roku w Ojcowie odbyły się skromne uroczystości związane 


z 158. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W Kaplicy na Wodzie


 odprawiono mszę świętą w intencji powstańców i zmarłych członków PTTK 


Ojców. W swojej homilii ks. Stanisław Langner-proboszcz parafii Ojców-


Grodzisko pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa


 Rzemieślnika wspominał bohaterów Powstania Styczniowego: gen.


 Romualda Traugutta i bł. Honorata Koźmińskiego, a także powstańców 


związanych z naszą najbliższą okolicą: Adama Chmielowskiego (późniejszego


 św. Brata Alberta) oraz św. Rafała Kalinowskiego. Po mszy świętej goście 


pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Muzeum Ojcowskiego


 Parku Narodowego złożyli wiązanki kwiatów. Nie zapominajmy, że to gmach


 dzisiejszego Muzeum, dawniej Hotelu Pod Łokietkiem, był główną kwaterą


 oddziału powstańców dowodzonego przez pułkownika Apolinarego


 Kurowskiego. W skromnych tegorocznych uroczystościach uczestniczyli:


 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Województwa


 Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz, Wójt Gminy 


Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała wraz Przewodniczącym Rady


 Gminy Grzegorzem Sewerynem, były Wicedyrektor Ojcowskiego Parku


 Narodowego dr Józef Partyka, Janusz Glanowski oraz członkowie Oddziału


 PTTK Ojców.


Autorem prezentowanych przeze mnie zdjęć


jest Pan Krzysztof Kamiński /Starostwo Powiatowe w Krakowie/