KAPLICZKA NA WODZIE CZYLI JAK POLACY PRZECHYTRZYLI CARA

Drodzy czytelnicy!

KAPLICA PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA, TZW. NA WODZIE

CZYLI JAK POLACY PRZECHYTRZYLI CARA

PRZECZYTAJ W POZYCJI „KAPLICA NA WODZIE” POD RED.KS.STANISŁAWA LANGNERA!

Kaplica na Wodzie to przykład architektury drewnianej z początku XX w. a zarazem relikt dawnej zabudowy uzdrowiskowej w Dolinie Prądnika.

Kapliczka to przebudowane łazienki łazienki zdrojowe Zakładu Hydropatycznego „Goplana” z ostatniej ćwierci XIX w., które służyły służyły kuracjuszom do modnych wówczas zabiegów hydroterapii. W 1901 roku łazienki zastąpiono kaplicą. Według miejscowej tradycji, niezwykłe usytuowanie wiązało się z zakazem wydanym przez cara rosyjskiego Mikołaja II zabraniającym budowy obiektów sakralnych „na ziemi ojcowskiej”, co miało być formą represji za rolę, jaką odegrali mieszkańcy w czasach powstania styczniowego. Aby obejść zarządzenie, wybudowano kaplicę „Na Wodzie”. Inicjatorem budowy był dyrektor zakładu hydropatycznego dr Stanisław Niedzielski. Obecnie własność Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zachęcam do wizyty w naszej bibliotece!

Znajdziecie w niej Państwo ciekawą pozycję, którą warto przeczytać. „Kaplica „Na Wodzie” pod redakcją ks. Stanisława Langnera, wydaną nakładem wydawnictwa JEDNOŚĆ. W książce znalazły się opracowania dotyczące historii kapliczki m.in. dr Józefa Partyki -”Kaplica „Na Wodzie” w Ojcowie w krajobrazie Doliny Prądnika”, czy Dominika Ziarkowskiego „Dzieje i architektura Kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie”. Polecam!