INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ W CKSIR W SKALE

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi zapytaniami, telefonami, mailami i SMS-ami, jakie otrzymujemy od Państwa, i za które bardzo dziękujemy, informujemy, 

 

iż zajęcia sportowe oraz artystyczne w naszym Centrum odbywają się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie – zgodnym z aktualnym

 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów RP.

 

Na chwilę obecną – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 oraz Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2021 r,

 

 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 

 

do dnia 14 lutego 2021 r. dopuszczalny jest jedynie bardzo wąski zakres działań organizowanych bez udziału publiczności.

 

Dotyczy to:

 

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

 

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

 

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie

 

 bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.”

 

W związku z powyższym w CKSiR odbywają się JEDYNIE zajęcia sportowe, ćwiczenia i próby muzyczne osób/zespołu 

 

przygotowujące do występów na planowanych imprezach.

 

Prosimy o śledzenie naszego profilu na Facebook oraz informacji na naszej stronie internetowej: www.cksir-skala.pl.

 

Wznowienie zajęć w pełnej formie w Domu Kultury oraz na obiektach sportowych CKSiR będzie możliwe dopiero po ukazaniu się stosownego

 

 Rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Będziemy Państwa informować na bieżąco!!!

 

 

 

obrazek