PRZEDŁUŻAMY ZAPISY DO 15 MARCA!

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII

USŁYSZ I ZROZUM DZIECKO”

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skała czas pandemii sprawił, że zostaliśmy niejako uwięzieni we 

własnych domach. Epidemia koronawirusa wywołuje w nas uczucia takie jak lęk, stres i niepewność.

 Zwłaszcza dzieci silnie je odczuwają. Chociaż każde dziecko inaczej radzi sobie z takimi emocjami, to 

w obliczu zamkniętej szkoły, odwołanych wydarzeń i izolacji od przyjaciół potrzebują wsparcia i szukają

 zrozumienia w osobach najbliższych. I o ile relacje rodzinne są niezwykle ważne, dziś w wielu rodzinach

 przedłużający się czas izolacji budzi liczne przeciążenia które źle wpływają na funkcjonowanie rodziny.Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Placówki Oświatowe wychodzą z inicjatywą mającą na celu

 wsparcie rodzin w tym trudnym okresie. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich rodziców 

do udziału w wykładach w formie stacjonarnej .

Zainteresowane osoby proszone są o dokonanie zapisu na wykłady 

w terminie do dnia 15 marca 2021 r. pod nr tel.:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale – 12 445-95-72 , 531 325 014,

Placówka Oświatowa Nr 1 w Skale – 12 389 10 34,

Placówka Oświatowa Nr 2 w Skale – 12 389 00 60,

Placówka Oświatowa w Minodze – 12 389 90 09,

Placówka Oświatowa w Szczodrkowicach – 12 389 10 84,

Placówka Oświatowa w Cianowicach – 12 389 16 80,

Placówka Oświatowa w Smardzowicach – 12 389 20 55,

Przedszkole Samorządowe w Skale – 12 389 10 51.

Wykłady będą prowadzone przez Panią Magdalenę Sabik która jest pedagogiem specjalnym, 

trenerem Szkoły Rodziców i Wychowawców od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadząc szkolenia,

 konsultacje, wykłady, warsztaty.

W ramach wspólnej inicjatywy „USŁYSZ I ZROZUM DZIECKO” Rodzice będą mogli skorzystać 

z indywidualnych konsultacji z Panią Magdaleną Sabik w terminach:

  • 19.03.2021 r., 26.03.2021 r., 02.04.2021 r., 09.04.2021 r. 16.04.2021 r., 23.04.2021 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4,

32-043 Skała.Dostępne konsultacje z psychologiem

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 4, 32-043 Skała – dyżur psychologa 2 razy w miesiącu (w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca) dla mieszkańców Miasta i gminy Skała.

Szczegółowych informacji w tej sprawie można uzyskać osobiście w tut. Ośrodku lub telefonicznie pod numerami: 531478852, 12 445-95-79 

  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Skale ul. Bankowa 6, 32-045 Sułoszowa.  Dyżur wyspecjalizowanego zespołu profesjonalistów zdrowia psychicznego świadczy wsparcie dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz ich otoczeniu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu : 48 530 804 729, 48 731 002 112

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu gminy Skała. Głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej.

Szczegółowych informacji w tej sprawie można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 12 389 15 48

 obrazek