REGULAMIN GMINNYCH KONKURSÓW WIELKANOCNYCH!

1. Konkursy organizowane są przez:


Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.


2. Konkursy na Pisankę i Kartkę Wielkanocną skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 13 lat


i będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:


od 5 do 7 lat


od 8 do 10 lat


od 11 do 13 lat.


Konkurs Palm Wielkanocnych oceniany będzie w trzech kategoriach:


grupy zorganizowane (Koła Gospodyń, Szkoły, Kluby Seniora…)


młodzież, dorośli i rodziny.


3. Celem konkursów jest:


popularyzowanie wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą 


poprzez zaktywizowanie dzieci i dorosłych do pracy twórczej.


4. Technika i format prac:


PISANKA – wykonana na wydmuszce lub przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka 


ozdobiona dowolną techniką (malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie itp.) nie przekraczająca 20 cm.


KARTKA WIELKANOCNA w formacie A5 lub A4, oceniany będzie projekt strony tytułowej. 


Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)


KONKURS PALM WIELKANOCNYCH


Palma Wielkanocnapowinna nawiązywać do tradycji zdobienia i święcenia palm – 


upleciona z wikliny, przybrana bukszpanem, kwiatami, bibułowymi wstążkami. W dowolnym rozmiarze.


5. Wymagania konkursowe, miejsce składania prac i terminy:


Aby wziąć udział w konkursach do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną: imię


i nazwisko autora, wiek, kategoria konkursu, lub nazwa instytucji, organizacji… oraz numer telefonu 


lub (i) e-mail do kontaktu.


Kartki i Pisanki należy dostarczyć do dnia 23 marca 2021 r. do godziny 19.00, 


pocztą lub osobiście do siedziby: CKSiR w Skale – Dom Kultury, ul. Boh. Września 42, 32-043 Skała.


Palmy Wielkanocne w zmienionej formule – wybieramy najpiękniejszą palmę 


(wysokość nie ma znaczenia) – należy sfotografować palmę w taki sposób aby cała była widoczna, 


oraz zbliżenia elementów zdobiących palmę i przesłać max 5 zdjęć (plik jpg. każdy nieprzekraczający 5 MB 


– na adres: domkultury@ cksir-skala.pl do dnia 29.03.2021 r. do godz. 19.00.


Prosimy o załączenie krótkiego opisu: użyte materiały, wielkość, w przypadku grup ile osób wykonywało palmę.Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych


 i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie oraz innych mediach reklamujących konkursy.


 Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby


 konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


6. O wyłonieniu zwycięzców konkursów decyduje powołana w tym celu przez Organizatora 


Komisja Konkursowa.


7. Przy ocenie poszczególnych konkursów będą brane pod uwagę takie cechy jak: tradycja 


połączona z oryginalnością, dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie, estetyka pracy, 


oraz walory artystyczne.


8. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z każdej kategorii wiekowej, 


przyznając poszczególne miejsca, oraz wyróżnienia.


9. Dla grup zorganizowanych zostaną przyznane nagrody pieniężne, dla rodzin i zwycięzców 


indywidualnych bony podarunkowe i nagrody rzeczowe.


10. Organizator przewiduje kategorię Grand Prix, w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana 


w tradycyjny, regionalny sposób.


11. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.


12. Własność nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzi na organizatora konkursu.


13. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.


14. Laureaci konkursów zostaną poinformowane o sposobie odbioru nagród telefonicznie


lub e-mailem.


15. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego


regulaminu.


16. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: domkultury@cksir-skala.pl,


Tel. 579 470 970.