REGULAMIN KONKURSÓW WIELKANOCNYCH

Regulamin Gminnych Konkursów Wielkanocnych na Pisankę, Kartkę i

 

Palmę Wielkanocną – 2021.

 

 

1. Konkursy organizowane są przez:

 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

 

2. Konkursy na Pisankę i Kartkę Wielkanocną skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 13 lat

 

i będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 

od 5 do 7 lat

 

od 8 do 10 lat

 

od 11 do 13 lat.

 

Konkurs Palm Wielkanocnych oceniany będzie w trzech kategoriach:

 

grupy zorganizowane (Koła Gospodyń, Szkoły, Kluby Seniora…)

 

młodzież, dorośli i rodziny.

 

3. Celem konkursów jest:

 

popularyzowanie wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą 

 

poprzez zaktywizowanie dzieci i dorosłych do pracy twórczej.

 

4. Technika i format prac:

 

PISANKA – wykonana na wydmuszce lub przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka 

 

ozdobiona dowolną techniką (malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie itp.) nie przekraczająca 20 cm.

 

KARTKA WIELKANOCNA w formacie A5 lub A4, oceniany będzie projekt strony tytułowej. 

 

Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)

 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

 

Palma Wielkanocnapowinna nawiązywać do tradycji zdobienia i święcenia palm – 

 

upleciona z wikliny, przybrana bukszpanem, kwiatami, bibułowymi wstążkami. W dowolnym rozmiarze.

 

5. Wymagania konkursowe, miejsce składania prac i terminy:

 

Aby wziąć udział w konkursach do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną: imię

 

i nazwisko autora, wiek, kategoria konkursu, lub nazwa instytucji, organizacji… oraz numer telefonu 

 

lub (i) e-mail do kontaktu.

 

Kartki i Pisanki należy dostarczyć do dnia 23 marca 2021 r. do godziny 19.00, pocztą 

 

lub osobiście do siedziby: CKSiR w Skale – Dom Kultury, ul. Boh. Września 42, 32-043 Skała.

 

Palmy Wielkanocne w zmienionej formule – wybieramy najpiękniejszą palmę (wysokość nie ma znaczenia)

 

 – należy sfotografować palmę w taki sposób aby cała była widoczna, oraz zbliżenia elementów zdobiących

 

 palmę i przesłać max 5 zdjęć (plik jpg. każdy nieprzekraczający 5 MB – na adres: 

 

domkultury@ cksir-skala.pl do dnia 29.03.2021 r. do godz. 19.00.

 

Prosimy o załączenie krótkiego opisu: użyte materiały, wielkość, w przypadku grup ile osób wykonywało palmę.

 

Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych

 

 i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie oraz innych mediach reklamujących konkursy.

 

 Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby

 

 konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

6. O wyłonieniu zwycięzców konkursów decyduje powołana w tym celu przez Organizatora 

 

Komisja Konkursowa.

 

7. Przy ocenie poszczególnych konkursów będą brane pod uwagę takie cechy jak: tradycja połączona 

 

z oryginalnością, dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie, estetyka pracy, oraz walory artystyczne.

 

8. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z każdej kategorii wiekowej,

 

 przyznając poszczególne miejsca, oraz wyróżnienia.

 

 

9. Dla grup zorganizowanych zostaną przyznane nagrody pieniężne, dla rodzin i zwycięzców indywidualnych

 

 bony podarunkowe i nagrody rzeczowe.

 

10. Organizator przewiduje kategorię Grand Prix, w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana 

 

w tradycyjny, regionalny sposób.

 

11. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

12. Własność nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzi na organizatora konkursu.

 

13. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.

 

 

14. Laureaci konkursów zostaną poinformowane o sposobie odbioru nagród telefonicznie

 

lub e-mailem.

 

 

15. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego

 

regulaminu.

 

 

16. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: domkultury@cksir-skala.pl,

 

Tel. 579 470 970.

obrazek