PSTRĄGARNIA W OJCOWIE DAWNIEJ I DZIŚ...

Pierwsze wzmianki o pstrągarni w Ojcowie są datowane na 1935 rok. Wspomina o nich Jan Kowerski – ówczesny

 

pełnomocnik z Zarządu Dóbr Książąt Czartoryskich. 1936 roku na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej powstała

 

 pstrągarnia, którą następnie oddano w dzierżawę. Pierwsze zyski przyniosła w latach 1937-1938. Doprowadzono

 

wówczas wodę do stawów specjalnym kanałem, zwanym młynówką, która wcześniej zaopatrywała znajdujący się tu na

 

 początku XX wieku tartak. W latach 30-tych XX w. było to prężnie działające przedsiębiorstwo rybne. Poza pstrągiem

 

 tęczowym i potokowym hodowano w stawach karpie i karasie. Hodowla nabrała rozpędu i działała także w czasie II

 

 wojny światowej. Istniało wtedy co najmniej 13 stawów. Pstrągarnię odwiedzali wówczas Niemcy, udzielając rad

 

 dotyczących hodowli. W planach był dalszy rozwój gospodarstwa i jego unowocześnianie. W 1944 roku, na mocy ustawy

 

 o reformie rolnej pstrągarnia jak i pozostałe dobra Czartoryskich zostały upaństwowione. Do 1986 roku hodowla

 

 zarządzana była przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Rybackich w Krakowie, a następnie przez Ojcowski Park Narodowy,

 

 w którego strukturach znajduje się do chwili obecnej. Aktualnie w skład gospodarstwa rybackiego Pstrąg Ojcowski

 

 wchodzi 7 stawów hodowlanych, staw rekreacyjny Beta, potok Młynówka wraz z wodospadem, historyczny budynek

 

 Wylęgarni oraz część budynku Rybakówka.

 

Na pierwszej fotografii – widzicie Państwo budynek nieistniejącej już Willi „Pod Różą”. Willa „Pod Różą” była wpisana w krajobraz pstrągarni od początku XX w. a została rozebrana w 1979 roku.

 

/Źródło– PTTK Ojców, Pstrąg Ojcowski/