UCZCILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA!

 NIECH ŻYJE NAJJAŚNIEJSZA RZECZYPOSPOLITA POLSKA!


NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA!


W tym roku mija 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W poprzednich latach mieszkańcy Skały wraz z 


władzami samorządowymi, delegacjami z pocztami sztandarowymi, kombatantami i naszą młodzieżą czciły tę doniosłą 


rocznicę pochodem ulicami naszego miasta, złożeniem wieńców przy pomnikach pamięci. W tym roku to wyjątkowe 


dla każdego Polaka święto miało zupełnie inny wymiar. W ciszy i skupieniu przedstawiciele władz samorządowych naszego


 miasta – Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Dawid Litwa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała,


 Krzysztof Sobczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale oraz Aleksandra Mikuła – radna Rady Miejskiej w Skale 


złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku pamięci. Na uroczystości był obecny również kom. Grzegorz Błeszyński – Komendant


 Komisariatu Policji w Skale. Popatrzmy zatem na relację z tej uroczystości….