UCZCILIŚMY 101. ROCZNICĘ URODZIN
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

18 maja 1920 r. urodził się Papież Jan Paweł II. Biografia Karola Wojtyły to opowieść o człowieku, którego wiele

 

 życiowych powołań łączy przesłanie o potrzebie dialogu ponad podziałami. W tym roku obchodziliśmy 101.

 

 rocznicę jego urodzin. 18 maja 2021 roku przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta – Krzysztof

 

 Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Krzysztof Sobczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale wspólnie

 

 z wyjątkowym gościem – Panem Jackiem Osuchem – Wiceministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skale i pod pomnikiem 

 

Św. Jana Pawła II na placu przykościelnym i godnie uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Pamięć o naszym rodaku,

 

 jednym z największych papieży w historii kościoła, pielęgnowana jest wśród lokalnej społeczności od pokoleń.

 

Święty Jan Paweł II pozostanie dla nas niezmiennie moralnym autorytetem, wielkim Papieżem i wielkim Polakiem.