NA ŚCIEŻKACH Z MINOGI DO SKAŁY...

 Na ścieżkach z Minogi do Skały …

Symboliczny marsz Nordic Walking, seniorów z wieszczem Norwidem.

Obchodzimy w Polsce Rok Cypriana, Kamila Norwida. To również rok Jego dwusetnej rocznicy urodzin. W historii zapisanej w księgach lokalnej przeszłości gminy Skała, pojawia się jeszcze jedna data 20 maja. 179 lat temu Cyprian, Kamil Norwid kończył wizytę w Minodze. Zamiłowanie do podróży, podpowiadało, iż powinien odwiedzić pobliski Kraków, dostał, zatem list polecający od właściciela dworu, kasztelana Franciszka Wężyka, stryja Władysława i wyruszył w drogę. Władysław jak przystało na starszego przyjaciela odprowadził młodziutkiego Norwida mającego zaledwie 21 lat w kierunku Krakowa.

Dla podkreślenia wagi tej majowej daty, Senioralna Rada Miejska ze Skały / Minoga należy do gminy Skała/zaproponowała – pięknego 20 maja 2021 roku -seniorom z Klubu Seniora GROTA wspólny „symboliczny marsz Nordic Walking z Norwidem”. Z Minogi do Skały. By wpisać tutejsze lokalne spotkania w ramowy program obchodów Roku Norwidowskiego w Polsce. A nade wszystko, by historia tego wydarzenia ciągle żyła. By pamiętała o niej i ta najmłodsza część społeczności Minogi i ta nieco starsza. Tak ważne i ciekawe rocznice należy pielęgnować w pamięci i wspomnieniu. A często także w lokalnych pamiętnikach.

Minogę piękną przyrodniczo, uroczo przepełnioną, majową soczystą zielenią, parkową roślinnością, bogatą w dworską rezydencję położoną nad wijącą się rzeczką Minożką …trudno się opuszcza. Zapewne to samo uczucie towarzyszyło kiedyś przed laty gościom, którzy opuszczali to miejsce po kilkudniowym pobycie. Wśród nich byli właśnie Ci znakomici, zapisani w polskiej sztuce i polskiej kulturze -Cyprian Kamil Norwid oraz Władysław Wężyk. Współczesność obdarzyła nas seniorów jeszcze możliwością podziwiania zasadzonych około 1905 roku staraniem kolejnego właściciela majątku w Minodze Józefa Skarbek-Borowskiego Alej Jesionowej i Kasztanowej. Alej obsadzonych drzewami malowniczo rysującymi dwa trakty kierujące gości również do Pałacu w Minodze… drzewami dostojnymi, wszak szlachetny jesion uchodzi za drzewo wiedzy i potęgi rozumu, a kasztan jak kiedyś twierdził Stefan Batory „ jest nie tylko piękny, ale chroni przed złymi mocami” podobno też przyciąga pieniądze.

Na ścieżkach z Minogi do Skały łączyły nas rozmowy, rozważania o przeszłości oraz piękne widoki. Bezcenne w maju 2021 roku…

 Barbara Szwajcowska