Informacja o kwocie jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych

obrazek