* EDYCJA SPECJALNA STRONY INTERNETOWEJ:

POWITANIE
WAKACJI

27 CZERWIEC 2021

obrazek

Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie i naszej Skalskiej Straży Ochotniczej!

Dziękujemy bardzo Komędzie Powiatowej Policji w Krakowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale za wsparcie i udział w dzisiejszej imprezie Powitanie Wakacji 2021!