LATO W MIEŚCIE -
WRĘCZENIE DYPLOMÓW

W dniu dzisiejszym zakończył się pierwszy tydzień AKCJI LATO W MIEŚCIE!

 

Instruktorzy CKSiR zaoferowali dzieciom wiele atrakcji, wybór aktywności był bardzo szeroki!

 

 Do dyspozycji dzieci były wszystkie obiekty CKSiR, na których dyżurowali instruktorzy!

 

Dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych na „Orliku” (pod okiem animatora Roberta Błachno) oraz przy Hali

 

 Widowiskowo-Sportowej (Trenerzy Dawid Duda i Cezary Bejm).

 

Nie zabrakło wycieczek. Pieszą wycieczkę z zamku w Pieskowej Skale do Grodziska poprowadził p. Grzegorz

 

 Kowalik z pomocą Cezarego Bejma). Po trudach zajęć w terenie, dzieci mogły skorzystać z wyjazdu do

 

 AquaParku.

 

W piątek ofertę zajęć artystyczno-muzycznych przygotowały instruktorki z Domu Kultury: Katarzyna

 

 Korzonek-Jaworska, Marta Dudzińska i Magdalena Pawlik. Dzieci malowały plakaty o tematyce wakacyjnej,

 

 a następnie wzięły udział w zajęciach ZUMBA Kids i „Czarodziejskiego Kuferka”!

 

Każdy kto zgłosił się do „AKCJI LATO W MIEŚCIE” otrzymał pamiątkowy dyplom.