ZŁOTE GODY

ZŁOTE GODY

 

Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest daniem sporządzonym z miłości, przyjaźni,

 

 szacunku doprawionym spontanicznością, pomysłowością i energią. Takiej miłości życzymy

 

 dostojnym Jubilatom na kolejne lata wspólnego życia.

 

 

12 lipca 2021 roku 31 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Skała obchodziło Jubileusz Złotych

 

 

 Godów.

 

 

Osoby, które przeżyły w związku 50 lat zostają nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia

 

 

 16 października 1992 roku specjalnym medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,

 

 

 przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal o kształcie sześcioramiennej

 

 

 gwiazdy, pośrodku którego z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,

 

 

 a z drugiej dwie srebrzyste róże.

 

 

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof

 

 

 Wójtowicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Sobczykiem wręczył te

 

 

 wyjątkowe medale dostojnym Jubilatom. A Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Łucja Bień

 

 

 obdarowała każdą z par prezentem ufundowanym przez Gminę i życzyła „jak najlepszego zdrowia,

 

 

 pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat”. Życzenia dostojnym

 

 

 laureatom złożył też Ks. Marcin Mastela – wikariusz Parafii p.w. św. Mikołaja w Skale.

 

 

Wśród nagrodzonych medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par małżeńskich znaleźli się:

 

 

 

1. Helena i Krzysztof Natkaniec (Sobiesęki)

 

 

2. Krystyna i Bogusław Nowak (Skała)

 

 

3. Zofia i Wacław Pęczek (Skała)

 

 

4. Maria i Jerzy Przybek (Gołyszyn)

 

 

5. Teresa i Tadeusz Rerak (Cianowice)

 

 

6. Józefa i Ryszard Rogowscy (Skała)

 

 

7. Krystyna i Stefan Rosół (Skała)

 

 

8. Zofia i Bronisław Rusztowicz (Szczodrkowice)

 

 

9. Stanisława i Andrzej Sasulscy (Skała)

 

 

10. Danuta i Piotr Sasulscy (Skała)

 

 

11. Alina i Jan Wypchał (Minoga)

 

 

12. Ewa i Adam Zadęccy (Skała)

 

 

13. Anna i Stanisław Adamek (Poręba Laskowska)

 

 

14. Anna i Zygmunt Adamek (Stoki)

 

 

15. Helena i Wiesław Białas (Skała)

 

 

16. Irena i Józef Gazda (Rzeplin)

 

 

17. Józefa i Władysław Gębala (Skała)

 

 

18. Stanisława i Stefan Gumula (Skała)

 

 

19. Zofia i Stanisław Gumula (Szczodrkowice)

 

 

20. Halina i Marian Jęczmionek (Cianowice)

 

 

21. Elżbieta i Stanisław Kasperczyk (Cianowice)

 

 

22. Danuta i Jan Katarzyńscy (Skała)

 

 

23. Zdzisława i Józef Kmita (Przybysławice)

 

 

24. Zofia i Tadeusz Kmita (Rzeplin)

 

 

25. Anna i Stanisław Kościelniak (Gołyszyn)

 

 

26. Krystyna i Tadeusz Krawczyk (Skała)

 

 

27. Irena i Józef Krokosz (Maszyce)

 

 

28. Stanisława i Tadeusz Madej ( Cianowice)

 

 

29. Anna i Stanisław Marcińscy (Skała)

 

 

 

30. Zofia i Andrzej Michalscy (Skała)

 

 

31. Krystyna i Kazimierz Morawscy (Skała)

 

 

 

 

Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu to okazja do wielkiego świętowania.

 

 

Redakcja również dołącza się do tych życzeń i składa najlepsze gratulacje związane z przeżyciem

 

 

 50 lat związku małżeńskiego. Nie sztuka bowiem pokochać. Sztuka wytrwać. 

 

 

Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał

 

 wielkiej sztuki.

 

Obyście Państwo w dobrym zdrowiu doczekali diamentowego wesela!

 

 

Tekst/Foto – M.P.