SPOTKANIE INFORMACYJNE -
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

SPOTKANIE INFORMACYJNE


PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”Burmistrz Miasta i Gminy Skała serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy 

na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w ramach

 funkcjonującego w Gminie punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia programu, zagadnienia dotyczące 

zakresu wsparcia, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, 

wysokości udzielanych dotacji, sprawy związane z wypełnianiem i składaniem 

wniosków o dofinansowanie i rozliczeniem przyznanego dofinansowania.Spotkanie odbędzie się dnia 


12 sierpnia 2021r. o godzinie 18:15


w Hali Sportowej ul. Ks. Połetka 34 w Skale.
Urząd Miasta i Gminy Skała

ul. Rynek 29, 32-043 Skała