UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
W BARBARCE

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 77 ROCZNICY  TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W   BARBARCE 15 SIERPNIA 1944 ROKU

 

Barbarka leżąca nieopodal Skały należy do miejsc szczególnych na terenie naszej gminy, nieodłącznie związanych z tragicznymi  wydarzeniami II Wojny Światowej. W Barbarce  15 sierpnia corocznie odprawiana zostaje  uroczysta msza św. w intencji partyzantów i ludności cywilnej poległych podczas pacyfikacji wsi i okolicznych miejscowości.

Uroczystość gromadzi corocznie  tłumy mieszkańców, dla których ważna jest historia regionu i pamięć o historycznych wydarzeniach. W każdą rocznicę bitwy rozegranej pomiędzy żołnierzami partyzanckiego zgrupowania ,,Żelbet” Armii Krajowej a okupantem na uroczystości pojawiają się  kombatanci wojenni – uczestnicy tamtych wydarzeń – Kpt. Edward Tomczyk i Por. Henryk Urzędowski. Na tej doniosłej uroczystości obecne były również lokalne władze samorządowe  z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skale Krzysztofem Sobczykiem, radnymi Rady Miejskiej w Skale, oraz miejscowe organizacje, jednostki OSP z naszej gminy, przedstawiciele sołectwa Minoga,  mieszkańcy Barbarki wraz z licznie przybyłymi gośćmi. Zaproszenie na tę doniosłą uroczystość przyjęli również Marek Piekara Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego  i Piotr Opalski  radny Powiatu Krakowskiego oraz Cezary Bejm Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. A sztandary młodzieży  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale, Szkoły Podstawowej z Minogi, oraz klas mundurowych z ZSiPO w Skale świadczą o szacunku i pamięci, jaką młodzież i dzieci darzą ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę. Msza Święta została odprawiona na skraju lasu, dokładnie w tym samym miejscu gdzie polową mszę św. odprawiano 15.VIII.1944 r. A wszyscy razem modliliśmy się w intencji poległych i pomordowanych podczas  pacyfikacji wsi. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ks. Mariusz Książek kpt. Edward Tomczyk podziękował pocztom sztandarowym, gościom, mieszkańcom za troskę o pamięć o tych, którzy swe życie oddali za Ojczyznę. Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską śmierć poległych delegacje złożyły wiązanki kwiatów i  oddały cześć tym, dla których Ojczyzna była dobrem najcenniejszym, droższym od własnego życia, które złożyli w ofierze. Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem przy polowej grochówce, którą częstowali druhowie strażacy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Barbarce.