DOŻYNKI PARAFIALNE W SKALE

Szanowni Państwo!

 

 

DOŻYNKI PARAFIALNE W SKALE

 

 

Mijający weekend w wielu krakowskich gminach upływa pod znakiem dożynek.

 

I tak też upłynął w naszej gminie. Dożynki parafialne odbyły się w Skale, Smardzowicach i

 

 Minodze. 

 

A my popatrzmy na barwny korowód dożynkowy ze Skały…

 

  Dzisiaj dożynki to nie tylko święto rolników, ale całego środowiska wiejskiego, wielu zawodów związanych 

 

z pracą na wsi i rzeszy ludzi, którzy są zatroskani o jej losy. Najważniejsze elementy dożynek pozostały

 

 niezmienne, nadal są to msza św. dziękczynna, delegacje poszczególnych wsi, starościna i starosta dożynek,

 

 piękne wieńce, podziw dla plonów, wspaniałe lokalne stroje i radość…