SKAŁA NA STARYCH POCZTÓWKACH

Szanowni Państwo!

 

SKAŁA NA STARYCH POCZTÓWKACH

 

Nasi dziadkowie nie znali telefonów komórkowych a i stacjonarny aparat telefoniczny należał do

 

 rzadkości. Słano kartki pocztowe, pisano listy, rozmawiano przez telefon czy spotykano się na

 

 pogawędkach w gronie najbliższych. Popatrzmy na te kartki pocztowe, na których widzimy rynek 

 

w Skale i jego najbliższą okolicę. Te kartki pocztowe wydano kilkanaście lat temu. Czas najwyższy

 

 pomyśleć o wydaniu nowych…Co o tym Państwo myślicie?….