ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT DACHU
I INSTALACJI ODGROMOWEJ

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT DACHU I INSTALACJI ODGROMOWEJ

 

6 września 2021 roku na budynku Domu Kultury w Skale zakończył się
remont dachu 
i instalacji odgromowej. Był to pierwszy etap Rewitalizacji Domu Kultury 

w Skale. Kolejny będzie obejmował: wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją

ścian budynku, wykonanie izolacji pionowych fundamentów i remontu chodnika przy Domu Kultury. Chodnik zostanie połączony z nowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną również utwardzone miejsca parkingowe. 

 

Planowane zadanie ma charakter kompletny, jednakże jego realizacja wynika z szerszego planu inwestycyjnego i jest jego ważnym ogniwemCieszymy się, iż nasz wniosek zyskał aprobatę Ministerstwa i uzyskaliśmy dofinansowanie na jego realizację -powiedział Dyrektor CKSiR w Skale – dr Cezary Bejm.

 

Rewitalizacja Domu Kultury w Skale została dofinansowana ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych
.

 

Dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Krzysztofowi Wójtowiczowi, Zastępcy Burmistrza – Dawidowi Litwie oraz pracownikowi UMiG w Skale – Panu Inspektorowi Szczepanowi Misiakowi. Podziękowania należą się również poprzedniemu dyrektorowi CKSiR  – Panu Grzegorzowi Kowalikowi, który od kilku lat zabiegał o realizację inwestycji i podjął starania o zapewnienie części środków na wkład finansowy CKSiR. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pani Elżbiety Dudy Posłanki na Sejm RP za pomoc i wsparcie udzielone dla tego projektu. Nie można również pominąć dobrej współpracy i pomocy ze strony Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, które podejmowało starania o uzyskanie dofinansowania już w 2019 roku, a następnie wspierało prace przy wniosku złożonym rok później. Wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ostatecznie został pozytywnie zaopiniowany, co było równoznaczne z
otrzymaniem dofinansowania w kwocie 130 000 zł!