SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ
I STOWARZYSZENIEM
AUSCHWITZ MEMENTO

Szanowni Państwo!

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W RAMACH PROJEKTU

Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej”

28 października Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale wspólnie ze Stowarzyszeniem Auschwitz Memento zorganizowało spotkanie, mające formę wykładu oraz projekcji fabularyzowanego dokumentu pt. „Ucieczka z piekła – śladami Witolda Pileckiego”.

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z  z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Program to cykl 20


 autorskich pokazów filmów (przynajmniej jeden w każdym z powiatów Małopolski) zawierających opowieść o


 losach polskich więźniów Auschwitz, projekcję filmu dokumentalnego o Auschwitz (do wyboru filmy „Pilecki”,


 „Świadkowie”, „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”, „Nieobojętni”, „Lustro”) oraz spotkanie z redaktorem


       Bogdanem Wasztylem, autorem książek i filmów o Auschwitz. Ideą przewodnią jest przypomnienie o losach


 Polaków, którzy byli pierwszymi ofiarami KL Auschwitz-Birkenau, a zwłaszcza Maksymiliana Kolbe (80. rocznica


 jego męczeńskiej śmierci), Witolda Pileckiego (120. rocznica urodzin) i Mariana Kołodzieja (100. rocznica urodzin).


 Projekt ma charakter edukacyjno-promocyjny i służy rozbudzeniu zainteresowania losami ofiar niemieckiej


 machiny zagłady i zachęceniu do samodzielnego pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem materiałów


 przygotowanych przez Stowarzyszenie w ostatnich dziesięciu latach – udostępnionych na stronach internetowych


 zbiorów relacji świadków historii, biogramów, galerii zdjęć i dokumentów. Wśród uczestników będzie


 dystrybuowany bezpłatny prospekt projektu zawierający podstawowe informacje o niemieckim, nazistowskim


 obozie KL Auschwitz, o męczeństwie Polaków w obozie oraz informacje o projekcie i jego partnerach.


Stowarzyszenie Auschwitz Memento pokazuje historię narodową jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień,


 które inspirują do działań twórczych. Bogdan Wasztyl na spotkaniu przybliżył nam sylwetki św. Maksymiliana


 Kolbe, rotmistrza Witolda Pileckiego i Mariana Kołodzieja wpisane w brutalną i nieludzką codzienność Auschwitz.