PATRIOTYCZNE ŚWIĘTOWANIE
ZE SKALSKIMI SENIORAMI

Drodzy seniorzy!

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

PATRIOTYCZNE ŚWIĘTOWANIE ZE SKALSKIMI SENIORAMI

 

Dzień 11 listopada każdego roku, to czas w którym doświadczamy chwil patriotyzmu. Miasto Skała włączone w

 

 ogólnopolskie obchody Święta Niepodległości, dodaje – od dwóch lat – naszą małomiasteczkową wartość, czyli

 

 wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Zainicjowane przez lokalnych seniorów , kiedyś słuchających uważnie

 

 opowiadań swoich dziadków, dzisiaj dumnych ze swojej przeszłości . Dumnych z Niepodległej ….a zwłaszcza z

 

 każdej strofy patriotycznej pieśni wyuczonej w młodości …z każdego wiersza …z szacunku do biało- czerwonej … 

 

Ja dodam jeszcze sentymentalnie – dumna ze wspomnień. Wspomnień o bohaterze Święta Niepodległości – Józefie

 

 Piłsudskim, którego znały kiedyś i lubiły dwie siostry, dziś nieżyjące już , mieszkanki Skały. Dodam też, że to one

 

 jako małe dziewczynki spędzały kiedyś długie godziny z ukochanymi córeczkami Marszałķa – Jadzią i Wandzią na

 

 wspólnych zabawach, bywały też w Belwederze”. Takie wspomnienia warto przypominać, bo one przybliżają nas,

 

 mieszkańców małej Skały do Wielkiego Polaka, Ojca Niepodległości” Uroczystości Święta Niepodległości w 2021

 

 roku były pięknym dowodem szacunku dla tradycji. Na skalskim rynku okrytym jesiennymi kolorami,

 

 połyskującymi złotem i szarością, wśród pięknej, dużej flagi, wśród chorągiewek i kotylionów …zabrzmiały polskie

 

 pieśni patriotyczne ! Padły słowa patriotycznego wiersza Władysława Bełzy …zapewnialiśmy głośno, że ” Polakami

 

 jesteśmy /-/a znakiem naszym orzeł biały” To naprawdę był czas wdzięczności za Niepodległość i refleksji.

 

 Pokazaliśmy szacunek do naszej Ojczyzny. Barbara Szwajcowska