INFORMACJA

przez Marta Parzelka

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu budynku Domu Kultury.

przez Marta Parzelka

Do pobrania: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021BZP 0007239401 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0007187501 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie…