KONIEC

Konkurs zakończony, zapraszamy o 17:00 na główną scenę w celu wylosowania zwycięzcy

Regulacje prawne:

1. Po zapisaniu się na konkurs należy przybyć na miejsce rozdania nagrody.

2. Zwycięzca musi udowodnić, że POLUBIŁ naszego Facebooka (Kliknij aby polubić).

3. Zwycięzca musi udowodnić, że udostępnił odpowiedni post na naszym facebooku.

4. Zwycięzca konkursu musi okazać wiadomość mail, potwierdzającą udział w konkursie. (Mail będzie zawierał wszystkie podane dane które muszą zgadzać się z danymi osoby wylosowanej).

Zabrania się:

– używania wulgarnych słów podczas rejestracji w konkursie

– używania fałszywych danych podczas rejestracji w konkursie

– rejestracji za inną osobę w konkursie

Inne przypadki:

– w przypadku braku dostępu do e-maila którego podało się podczas rejestracji, weryfikacja jest przeprowadzana poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu podany podczas rejestracji

– w przypadku braku dostępu do numeru telefonu którego podało się podczas rejestracji, weryfikacja przeprowadzana jest poprzez okazanie dobrowolnie dokumentu tożsamości z imieniem i nazwiskiem które podało się podczas rejestracji w konkursie

– osoba która wygrała nagrodę ale nie przybyła na jej rozdanie zostaje wyłączona z konkursu, po czym następuję wylosowanie następnej osoby

Informacje o prywatności i prawach

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, z siedzibą przy ulicy Bohaterów Września 42, 32-043 Skała i zastrzega sobie wszelkie prawa do prowadzenia i rozstrzygania konkursu

– Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, z siedzibą przy ulicy Bohaterów Września 42, 32-043 Skała jest podmiotem który zbiera oraz przechowuje wszelkie informacje na temat osób fizycznych biorących udział w konkursie

– zapisując się w konkursie jednocześnie wyrażasz zgodę aby twoje dane personalne zostały użyte w publicznym rozstrzyganiu konkursu w dniu

– losowanie zwycięzcy odbędzie się w formie losowania imion i nazwisk osób zarejestrowanych w konkursie poprzez system: http://www.web4u.pl/losowanie/ pod nadzorem 3 osobowej komisji w składzie:

1 Przewodniczący: Dyrektor CKSiR Skała Pan Cezary Bejm

2 Członek: Redaktor Naczelny CKSiR Skała Pani Marta Parzelka

3 Członek: Informatyk CKSiR Skała Pan Szymon Seweryn

losowanie zwycięzcy odbędzie się na scenie głownej wydarzenia o godzinie 17:00

– losowanie zwycięzcy będzie losowaniem jawnym

– przekazanie nagrody zwyciezcy zostanie udokumentowane na protokole przekazania nagrody w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze stron (organizator – zwycięzca)

/ TE INFORMACJE STANOWIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE I ZOSTAŁY USTANOWIONE W DNIU 26.06.2021 PRZEZ ZESPÓŁ CKSiR SKAŁA

obrazek
Skip to content