KONTAKT DOM KULTURY

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skała, Ul. Bohaterów Września 42
NIP 677 11 20 805 REGON 001265367
tel. 12 389 10 91 kom. 579 470 970


e-mail: kontakt@cksir-skala.pl, ksiegowosc@cksir-skala.pl, domkultury@cksir-skala.pl

Zapisy oraz płatności za zajęcia można dokonywać w budynku Domu Kultury w Skale, na II piętrze, pokój nr 10.

poniedziałek-środa 12.00 – 19.00, czwartek-piątek 8.00 – 16.00

lub poprzez wpłatę na konto bankowe:

17 8450 0005 0020 0200 2293 0004