KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA

Drodzy czytelnicy!

Od marca 2019 roku Kronika ukazuje się w nowej szacie, jest obszerniejsza i co najważniejsze bezpłatna. Mamy nadzieję, że zyska uznanie – a z naszej strony zrobimy wszystko aby tak było. Możecie ją dostać w placówkach samorządowych oraz w sklepach na terenie naszej gminy.

Kronika Miasta i Gminy Skała to społeczno-kulturalna gazeta wydawana w gminie Skała przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Od początku istnienia naszej gazety, chcemy aby była ona bliska mieszkańcom, poruszała lokalne problemy, zakreślała wizję przyszłości, ale także podkreślała naszą lokalną tożsamość. Można w niej znaleźć nie tylko informacje samorządowe, ale także artykuły historyczne, reportaże z najważniejszych gminnych wydarzeń, informacje kulturalne i sportowe.

Kronika kształtuje życie kulturalne Gminy, włączając się w organizację imprez, wystaw i konkursów. Naszą ideą jest również to, aby nasi czytelnicy tworzyli gazetę z nami.

Zapraszamy zatem – piszcie do nas, dzielcie się radościami i problemami, ciekawymi tematami, przysyłajcie zdjęcia! Jesteśmy otwarci na nowe pomysły!

Z HISTORII…

Lokalna gazeta w Skale po raz pierwszy ukazała się we wrześniu 1994 roku, jako miesięcznik samorządu terytorialnego. „Kronikę Gminy i Miasta Skała”, bo taki nosiła tytuł, wydano wówczas w nakładzie 700 egzemplarzy – każdy w cenie 5000.- złotych /przed denominacją/.

Wydrukowana została w Zakładzie Poligraficznym J. Jawień w Miechowie. Wydawcą był Dom Kultury w Skale, którego kierownikiem była Anna Katarzyńska. Redaktorem naczelnym miesięcznika był Lesław Adamczyk, a w skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli: Władysław Gawęda, Anna Katarzyńska, ks. dr Jerzy Król, Zdzisław Mularczyk oraz ks. Tadeusz Domagała, Stanisław Domagalski, Piotr Trzcionka i Marek Opalski – obsługa fotoreporterska.

W roku 1994 ukazały się cztery numery. W latach następnych, regularnie ukazywało się 10 lub 11 numerów, a w pierwszych latach nawet w nakładzie sięgającym 1000 egzemplarzy miesięcznie. Od maja 1995 roku „Kronika” zaprosiła do współpracy gminy sąsiednie: Iwanowice, Sułoszową i Trzyciąż – zapewniając drukowanie dostarczonych informacji w miesięczniku. Wówczas zmieniła też nazwę na „Kronika Gmin i Miasta Skała”, pod którym to tytułem ukazywała się aż do kolejnej zmiany nazwy.

Od 2007 roku gazeta zmieniła nazwę na: „Goniec „szwedzki”, społeczno – kulturalny miesięcznik gminy Skała”. Ostatnia zmiana nazwy nastąpiła w 2011 roku, kiedy zmieniono kontrowersyjną nazwę gazety na „Kronika Miasta i Gminy Skała”. Pod tym tytułem gazeta ukazuje się aż po dzień dzisiejszy, aktualnie w formie bezpłatnego kwartalnika.

obrazek

WYDANIA SPECJALNE

Związane były z ważnymi wydarzeniami, które były udziałem społeczności lokalnej „małej ojczyzny”. Do nich należały:

-„Kalendarium XX wieku Miasta i Gminy Skała”  – październik 2001 rok

-„Ślady papieskie na ziemi –Skała Najświętszej Maryi” –  maj 2004 rok

-„Skała żegna Papieża” –  kwiecień 2005 rok

-„Podsumowanie IV kadencji Rady Miejskiej 2002-2006” – październik 2006 rok

-„10 kwiecień 2010 roku – tragedia narodowa” –  maj 2010 rok

REDAKTORZY NACZELNI

Lesław Adamczyk –  od września 1994 roku do marca 1998 roku

Grzegorz Kowalik p.o. – od kwietnia 1998 roku  do czerwca 1998 roku

Agata Surówka –  od lipca 1998 roku  do grudnia 1998 roku

Grzegorz Kowalik p.o. –  od stycznia 1999 roku do lutego 1999 roku

Barbara Szwajcowska –  od marca 1999 roku do sierpnia 2011 roku

Marta Parzelka – od października 2011 roku